Stambeno poslovni kompleks 'Nova Otoka' Sarajevo - TIBRA-PACIFIC

Stambeno poslovni kompleks 'Nova Otoka' Sarajevo

Godina: 2015
Investitor: Nova Otoka d.o.o.
Izvođač: Euroizgradnja d.o.o.
Projektant: Tibra-Pacific d.o.o.