Fabrika za izradu betonskih elemenata Brestovsko Kiseljak - TIBRA-PACIFIC

Fabrika za izradu betonskih elemenata Brestovsko Kiseljak

Godina: 2004.
Investitor: Tibra Pacific d.o.o.
Izvođač: Euroizgradnja d.o.o.
Projektant: Tibra-Pacific d.o.o.