Stambeno poslovni kompleks Kiseljak - TIBRA-PACIFIC

Stambeno poslovni kompleks Kiseljak

Godina: 2006/2007
Investitor: Tibra-Pacific d.o.o.
Izvođač: Euroizgradnja d.o.o.
Projektant: Tibra-Pacific d.o.o.