Sjedište i uprava poduzeća TIBRA PACIFIC Kiseljak - TIBRA-PACIFIC

Sjedište i uprava poduzeća TIBRA PACIFIC Kiseljak

Godina: 2000-2003
Investitor: Tibra-Pacific d.o.o.
Izvođač: Euroizgradnja d.o.o.
Projektant: Tibra-Pacific d.o.o.