Stambeno poslovni kompleks Buća Potok Sarajevo - TIBRA-PACIFIC

Stambeno poslovni kompleks Buća Potok Sarajevo

Godina: 2007-2009
Investitor: Tibra-Pacific d.o.o.
Izvođač: Euroizgradnja d.o.o.
Projektant: Tibra-Pacific d.o.o.