Stambeno poslovni kompleks Nedžarići - Sarajevo - TIBRA-PACIFIC

Stambeno poslovni kompleks Nedžarići - Sarajevo

Godina: 2009-2011
Investitor: Tibra-Pacific d.o.o.
Izvođač: Euroizgradnja d.o.o.
Projektant: Tibra-Pacific d.o.o.