Stambeno poslovni kompleks “Stup Nukleus” Tibra 2 - TIBRA-PACIFIC

Stambeno poslovni kompleks “Stup Nukleus” Tibra 2

Godina: 2011-2015
Investitor: Tibra-Pacific d.o.o.
Izvođač: Euroizgradnja d.o.o.
Projektant: Tibra-Pacific d.o.o.