Investicije - TIBRA-PACIFIC

Obavještavamo Vas, da je naša kompanija počela sa izgradnjom projekta "Bulevar" https://naseljebulevar.ba/ba/index.php