Poslovnice - TIBRA-PACIFIC

Tibra Pacific d.o.o.

Tibra-Pacific Kiseljak
Adresa: Ul. Josipa Bana Jelacica bb
71250 Kiseljak, Bosna i Hercegovina

UPRAVA
Tel.: +387 (0) 30 877 - 700
Fax: +387 (0) 30 877 - 255
E-mail: uprava@tibra-pacific.com
info@tibra-pacific.com

ODJEL LJUDSKIH RESURSA:
Tel.: +387 (0) 30 877 - 714
Fax: +387 (0) 30 877 - 255
E-mail: mladen.ban@tibra-pacific.com

Tibra Pacific d.o.o.

Tibra-Pacific Sarajevo
Adresa: Stupska b.b.,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ODJEL PRODAJE:
Tel.: +387 (0) 33 762 - 222
Fax: +387 (0) 33 762 - 221
E-mail:  prodaja@tibra-pacific.com

ODJEL NABAVKE:
Tel.: +387 (0) 33 676 - 718
Fax: +387 (0) 33 676 - 200
E-mail:  nabavka@tibra-pacific.com