Poslovnice - TIBRA-PACIFIC

Tibra Pacific d.o.o.

Tibra-Pacific Kiseljak
Ul. Josipa Bana Jelacica bb
71250 Kiseljak, Bosna i Hercegovina

ADMINISTRACIJA
Tel.: +387 (0) 30 877 - 700
Fax: +387 (0) 30 877 - 255
E-mail: uprava@tibra-pacific.com
E-mail:info@tibra-pacific.com

ODJEL LJUDSKIH RESURSA:
Tel.: +387 063 338 153
Fax: +387 (0) 30 877 - 714
E-mail: ljudski.resursi@tibra-pacific.com

Tibra Pacific

Tibra-Pacific Sarajevo
Stupska b.b.,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ODJEL PRODAJE:
Tel.: +387 (0) 33 762 - 222
Fax: +387 (0) 33 762 - 221
E-mail:  prodaja@tibra-pacific.com E-mail:info@tibra-pacific.com

ODJEL NABAVKE:
Tel.: +387 (0) 33 676 - 200
Fax: +387 (0) 33 676 - 200
E-mail:  nabavka@tibra-pacific.com