Ciljevi - TIBRA-PACIFIC
  • Kontinuirano unapređenje sistema povratnih informacija o zahtjevima i zadovoljstvu kupaca u cilju poveæanja sposobnosti društva za njihovo ispunjenje.
  • Kontinuirana motivacija i stru čno doosposobljavanje zaposlenog osoblja te uklju čivanje istih u proces stalnog unapređenja kvaliteta,
  • Uspostavljanje partnerskih odnosa i uklju čivanje dobavlja ča u naš sistem upravljanja kvalitetom
  • Izgradnja, implementacija, razvoj i stalno poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008