Postanite dio Tibre Pacific - TIBRA-PACIFIC

„TIBRA-PACIFIC“ je izuzetno uspješna kompanija koja okuplja pojedince željne rada, dokazivanja i napredovanja u dinami?nom okruženju. Samo sa nama svaki novi dan za vas predstavlja novu priliku za postizanje visokoprofesionalnih ciljeva.

Znamo prepoznati talente, predanost i upornost kod pojedinaca koje pomno pratimo i razvijamo uz kontinuirano stru?no educiranje i usavršavanje.

Rukovodimo se uzajamnim povjerenjem i partnerstvom i tako osnažujemo našu najve?u vrijednost – ljudski kapital.

Stvaramo korporativno okruženje i kulturu koja poti?e i podupire spremnost naših uposlenika na stalne promjene i prihva?anje inovacija koje aktivno promoviramo.

 

Kontakt informacije

Odjel ljudskih resursa

Muamer Ganija

Tel.: 063 338 153

Email: ljudski.resursi@tibra-pacific.com