Ciljevi

Naši Ciljevi

  • Kontinuirano unapređenje sistema povratnih informacija o zahtjevima i zadovoljstvu kupaca u cilju povećanja sposobnosti društva za njihovo ispunjenje.
  • Kontinuirana motivacija i stručno doosposobljavanje zaposlenog osoblja teuključivanje istih u proces stalnog unapređenja kvaliteta,
  • Uspostavljanje partnerskih odnosa i uključivanje dobavljača u naš sistem upravljanja kvalitetom;
  • Izgradnja, implementacija, razvoj i stalno poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008