Projektovanje

Projektovanje

Projektovanje predstavlja izuzetno složen proces izrade projektno tehničke dokumentacije za svaki postavljeni zadatak, u kome su objedinjene sve faze izgradnje nekog objekta:

  • Statika
  • Konstrukcije
  • Arhitektura
  • Mašinske instalacije
  • Elektroinstalacije
  • Vodovod i kanalizacija.

Prije samog početka izrade idejnog projekta definiraju se ciljevi i projektni zadatci gdje naši cijenjeni klijenti našem timu projektanata po fazama saopšte i prezentiraju ideje što ustvari žele i u kojem mogućnostima. Na osnovu želja naših klijenata i realnih optimalnih mogućnosti izrađuju se skice objekta, raspored prostorija u objektu koje klijentu približavaju idejno rješenje na osnovu kojeg klijent vidi dali su udovoljeni svi njegovi zahtjevi.

„Tibra Pacific“ u svom sastavu a u okviru poslovne grupacije ima poslovnu jedinicu projektni biro sa sjedištem u Sarajevu. Naš projektni tim čine preko 25 visokostručnih i profesionalnih inženjera iz oblasti statike, arhitekture, građevine, mašinstva i elektrotehnike. Upravo ovaj referentni tim je garancija da možemo stručno i kvalitetno riješiti sve projektne zadatke iz oblasti projektovanja i gradnje.

Da bismo učvrstili našu poziciju kao i vodeće kompanije u oblasti projektovanja i izgradnje uveli smo sistem upravljanja kvalitetom koji u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001 – 2000 prati svaku fazu od projektovanja, izgradnje i predaje izgrađenih objekata investitora. Permanentno pratimo nova dostignuća iz ove oblasti i istovremeno vršimo edukaciju i stručna usavršavanja našeg projektnog tima.